Nová Lutila - 2. etapa

„ VŠETKY STAVEBNÉ POZEMKY V RÁMCI TOHTO PROJEKTU SÚ VYPREDANÉ, ĎAKUJEME "

Video 2.etapa

Viac info

Lokalita

Novovybudovaná zóna v príjemnom prírodnom prostredí, obklopená lúkami a lesmi vzdialená od okresného mesta iba cca 3 km.

Viac info

Pozemky

Jedinečná orientácia umožňujúca naplno využiť plochu a vhodne situovať rodinný dom. Súčasťou sú kompletné inžinierske siete.

Viac info

Obsadenosť pozemkov

Všetky pozemky v I. a II. etape sú vypredané, ďakujeme za priazeň.

Viac info

Dostupnosť a lokalita

Vzdialenosť len približne 3km od okresného mesta, blízkosť rýchlostnej cesty R1 ako aj štátnej cesty je zárukou dobrej dostupnosti.

Kompletné inžinerske siete

Ku každému pozemku sú privedené komplet inžinierske siete napojené na obecné siete. K dispozícii je aj optické internetové pripojenie.

Jedinečná orientácia

jedinečná orientácia ulice je vhodná na ideálne dispozičné riešenie vášho rodinného domu. Vytvorte si domov svojich snov.

Tiché prostredie

Jediný vstup do zóny zabezpečuje pokojné užívanie rodinných sídiel, voľnosť a bezpečnosť vašich detí.

Blízkosť prírody

Zóna sa nachádza na okraji obce, v blízkosti prírody. Preteká ňou tichý potok. Nájdete tu oddych a pokoj domova.

Nová, moderná lokalita

Lokalitu si zamilujete! Nová a moderná vystavba ...

Projekt

Len 3 km od okresného mesta Žiar nad Hronom v obľúbenej a tichej lokalite s blízkym napojením na rychlostnú cestu R1.

Obec Lutila sa nachádza v Banskobystrickom kraji, 3 km severne od Žiaru nad Hronom v smere na Prievidzu. Obec má cca 1320 obyvateľov. Je vyhľadávanou destináciou najmä pre obyvateľov okresného mesta Žiar nad Hronom, ktorí nemajú v meste z dôvodu nedostatku stavebných pozemkov možnosť výstavby nových rodinných domov.

projekt

Lokalita

Lokalita "Nová Lutila“ sa nachádza na okraji obce na konci Novej ulice a zaberá plochu cca 4 ha. V blízkosti sa nachádza existujúca obytná zóna, na ktorú sa navrhovaná bytová výstavba komunikačne a dopravne napája.

Zárukou pre pokojné užívanie rodinných sídiel a dostatočnú priestorovú voľnosť tejto lokality dáva jediný vstup – vjazd do zóny (žiadne prejazdy) ako aj odstup zástavby od štátnej cesty – zelený pás cca 200 metrov.

Novobudovaná zóna je umiestnená na okraji obce v príjemnom prírodnom prostredí. Preteká cez ňu potok Kopernica a zo všetkych strán je obklopená lúkami a lesmi. Zároveň je však od okresného mesta vzdialená iba cca 3 km.

lokalita

Pozemky

I. ETAPA (rok 2009)

Prvá etapa projektu "Nová Lutila“ pozostávala z 29 stavebných pozemkov pre individuálnu výstavbu rodinných domov. Stavebné pozemky boli svojou veľkosťou navrhované pre širokú škálu záujemcov, čím umožnili splniť najrozličnejšie požiadavky.

Výmery pozemkov boli rôznej veľkosti od 400 m2 do 1 400 m2. Svojou jedinečnou orientáciou umožnili naplno využiť plochu a vhodne situovať rodinný dom. V cene pozemku boli všetky inžinierske siete (voda, plyn, elektrika, splašková a dažďová kanalizácia, telekom) vedené na hranici pozemku, prístupová komunikácia, verejné osvetlenie a obecný rozhlas.

II. ETAPA (rok 2015)

Pre veľky úspech I. etapy sme pripravili rozšírenie lokality "Nová Lutila“ o ďalších 9 pozemkov, ktorých výmera bola v rozpätí 800 – 1 700 m2.

V cene pozemku boli všetky inžinierske siete (voda, plyn, elektrika, splašková a dažďová kanalizácia, telekom) vedené na hranici pozemku, prístupová komunikácia, verejné osvetlenie a obecný rozhlas.


Interaktívna mapa

 

 

Vypredané

Pokračujte na posledné vo?né pozemky v II. etape

 

2 etapa

- voľný pozemok

- rezervovaný pozemok

- predaný pozemok

kliknutím na + zobrazíte bližšie info o pozemku

Fotodokumentácia

Aktuality

14.11.2016 - Získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavebný objekt: SO 302 Prípojky NN PDF

11.11.2016 - Získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavebný objekt: SO 301 NN káblové rozvody PDF

13.10.2016 - 13.10.2016 Získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavebné objekty: SO 201 Vodovod, SO 203 Splašková kanalizácia, SO 204 Dažďová kanalizácia PDF

05.10.2016 - Tlačová správa k projektu "Nová Lutila, II. etapa“ na spravodajskom portáli Žiar24.

05.10.2016 - Získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia [pdf,1MB] na stavebné objekty: SO 100 Komunikácia, SO 202 Plynovod, SO 303 Verejné osvetlenie, SO 401 Obecný rozhlas

28.07.2016 - Podanie žiadostí o kolaudáciu stavby - Ziadost-o-kolaudaciu-stavby-OU-ZH.pdf Ziadost-o-kolaudaciu-stavby-stavebný-urad.pdf

22.07.2016 - Ukončenie prác na všetkých stavebných objektoch v rámci akcie "Inžinierske siete v lokalite rozvoja 1D Lutila, II. etapa“

22.07.2016 - Ukončenie prác na stavebných objektoch SO 300 Elektro a SO 400 Slaboprúd

19.07.2016 - Ukončenie prác na stavebnom objekte SO 100 Komunikácia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23.06.2016 - Začatie prác na stavebných objektoch SO 300 Elektro a SO 400 Slaboprúd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21.06.2016 - Začatie prác na stavebnom objekte SO 100 Komunikácia

14.06.2016 - Ukončenie prác na stavebnom objekte SO 202 Plynovod

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03.06.2016 - Začatie prác na stavebnom objekte SO 202 Plynovod

03.06.2016 - Ukončenie prác na stavebnom objekte SO 201 Vodovod

03.06.2016 - Ukončenie prác na vpustnom objekte dažďovej kanalizácie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23.05.2016 - Začatie prác na vpustnom objekte dažďovej kanalizácie

23.05.2016 - Ukončenie prác na dvoch výustných objektov dažďovej kanalizácie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16.05.2016 - Začatie prác na dvoch výustných objektoch dažďovej kanalizácie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11.05.2016 - Začatie stavebných prác na stavebnom objekte SO 201 Vodovod

10.05.2016 - Ukončenie stavebných prác na potrubných vedeniach stavebného objektu SO 203 Splašková kanalizácia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26.04.2016 - Začatie stavebných prác na stavebnom objekte SO 204 dažďová kanalizácia

25.04.2016 - Ukončenie stavebných prác na stavebnom objekte SO 203 Splašková kanalizácia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12.04.2016 - Začatie stavebných prác na stavebnom objekte SO 203 Splašková kanalizácia

05.02.2016 - Získanie právoplatného a vykonateľného vodoprávneho povolenia - stiahnuť súbor

29.01.2016 - Tlačová správa k projektu "Nová Lutila, II. etapa“ na spravodajskom portáli Žiar24 - odkaz na článok

15.12.2015 - Získanie právoplatného a vykonateľného stavebného povolenia - Scan povolenia, PDF